Onze Diensten

Ons dienstenpakket
Het lijkt niet veel: gemiddeld houden VvE’s twee keer per jaar een bestuursvergadering en een keer per jaar een ledenvergadering. De VvE-leden die het beleid moeten uitvoeren en verantwoordelijk zijn voor alle werkzaamheden, denken daar beslist anders over.
U kunt alle rompslomp voorkomen door een professional als Bloemendal VvE Beheer in te schakelen voor het dagelijkse beheer van uw VvE.
Wij hebben jarenlange ervaring met het beheer van onroerend goed. Ons dienstenpakket omvat het totale VvE-beheer.
Bestuurlijk beheer
Wij bieden u alle voorkomende diensten op het gebied van bestuurlijk beheer.
Hierbij moet u denken aan:
– Bestuurlijke ondersteuning
– Voorbereiden, begeleiden en notuleren van vergaderingen
– Voeren van ledenadministratie
– Opstarten nieuwe VvE’s
– Activeren van slapende VvE’s
– Ondersteuning bij verzekeringen
Technisch beheer
Als het gaat om het beheren van een woningcomplex, is het technische beheer het meest aansprekend. Het is voor iedere eigenaar van een appartement van belang dat het gebouw in goede staat is en blijft. De waarde van uw woning hangt er immers vanaf. Bloemendal VvE Beheer beschikt over de technische kennis. Door het opstellen van goede onderhoudsplannen en het volgen van de staat van onderhoud van het gebouw, zorgen wij ervoor dat uw onroerend goed in optimale conditie blijft.U kunt ons voor verschillende onderhoudszaken inschakelen:
– Ontwikkelen onderhoudsbeleid
– Opstellen en uitvoeren van de meerjaren onderhoud planning
– Technische beginopname en herinspecties
– Investeringsbegeleiding
– Regelen klein dagelijks onderhoud
– Uitbesteden van en controle op het schoonhouden van het gebouw.

Financieel en administratief beheer
Als het gaat om financieel administratie beheer voeren wij de meest uiteenlopende opdrachten uit. Van het openen van bankrekeningen tot en met het opstellen van jaarrekening en begroting.

Een greep uit onze werkzaamheden:
– Berekening verenigingsbijdrage (servicekosten)
– Financiële administratie
– Opstellen jaarbegroting
– Opstellen jaarverslag
– Incasseren servicekosten
– Factuurbehandeling- en betaling
– Leveren van periodieke overzichten
– Openen en beheer van bank/spaarrekeningen
– Begeleiding kascommissie
Advies
Onder advies verstaan wij het in specifieke gevallen ondersteunen van het bestuur en vereniging. U kunt op bestuurlijk, technisch en financieel gebied een beroep op ons doen. Denk bijvoorbeeld aan adviezen op het gebied van het splitsen van appartementsrechten, maken van splitsingstekeningen en splitsingsaktes of het opstellen van een huishoudelijk reglement
Uit dit pakket kiest u de diensten die u wilt. U weet altijd waar u aan toe bent. Want niet alleen omschrijven we in het beheercontract wat u van ons mag verwachten, ook spreken we de kosten vooraf met u door. Heel gemakkelijk en overzichtelijk dus. En mocht u specifieke wensen hebben, die buiten de reguliere contractwerkzaamheden vallen, dan sturen we u altijd vooraf een prijsopgave.