Privacy Policy

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden door ons gebruikt voor het verwerken van uw verzoek om informatie, offertes en afhandeling van storingen en onderhoudszaken. Tevens gebruiken wij en/of de onderhoudsbedrijven die de opdracht namens de VvE hebben deze persoonsgegevens om eventueel contact met u op te nemen naar aanleiding van uw verzoek,  voor het tot stand brengen  van een afspraak voor de door ons verleende diensten. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.  Dit vragen wij ook van andere partijen met wie wij uw gegevens delen. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in onze privacyverklaringen via onderstaande verwijzingen.

Meer informatie over de AVG kunt u terugvinden via de weblink:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

Hierbij treft u een link aan naar onze onze privacy verklaring en de door ons opgestelde verwerkersovereenkomst. Deze zijn voor alle VvE van toepssing.

Privacy Policy Bloemendal VvE Beheer

Verwerkersovereenkomst